trang web cá cược trực tuyến hay nhất

top of page

(บทความที่ 17)

ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย

                 

                  คนส่วนใหญ่มักจะพุดกันว่า  “เป็นอะไรก็ไม่ทุกข์เท่าเป็นหนี้”  เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วเกิดกรณีชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนด  หรือผิดนัดชำระหนี้  จะต้องถูกโทรศัพท์ทวงหนี้จากเจ้าหนี้ทุก ๆ วัน  บางทีวันละ 2-3 ครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการทวงหนี้กันในกลางค่ำกลางคืน  หรือในยามวิกาล  ซึ่งนอกจากสร้างความน่ารำคาญแล้ว  ยังทำให้ลูกหนี้หวาดกลัวอีกด้วย  อันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 9(2) จึงวางมาตรการคุ้มครองลูกหนี้  เพื่อไม่ให้ถูกคุกคามจากเจ้าหนี้จนเกินไป  โดยกำหนดให้เจ้าหนี้  ติดต่อทวงถามหนี้ได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการ ทวงได้เวลา 08.00-18.00 นาฬิกา  เท่านั้น  หากมีการฝ่าฝืนจะถูกคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประจำจังหวัด  หรือคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร  มีอำนาจสั่งให้ระงับยับยั้งการกระทำดังกล่าวได้  แต่ถ้าหากผู้ทวงถามหนี้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประจำจังหวัด  หรือคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร  ให้พิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ตามมาตรา 34 ได้

bottom of page
trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online